sobota, 15 października 2016

Wizyta

Przełożeni sekcji polskiej Armii Zbawienia w Malborku

W Malborku gościli. Philip i Caroline James z Wielkiej Brytanii, zawiadujący sekcją polską Armii Zbawienia. (AZ). Ta organizacja Chrześcijańska ma w swych priorytetach, prócz ewangelizacji, również niesienie pomocy potrzebującym. Koncentrują się na prowadzeniu skutecznych w środowiskach programów pomocowych. Programów działających na różnych płaszczyznach warstw społecznych.

Wizyta w Malborku przyniosła zapowiedź zmian statutowych w strukturach polskiej sekcji. Dotychczasowe umocowanie prawne jako Kościoła, uniemożliwiało w poszczególnych miastach, funkcjonowania jako konglomerat pojedynczych organizacji, tylko jako wyznaniowa całość. Zmiany te dotyczyć będą przede wszystkim usamodzielnieniu placówek. Tak jak mniej więcej w kościele katolickim, umocowanie prawne poszczególnych parafii. Malborska placówka Armii Zbawienia w ten sposób zyska, i wzrośnie jej znaczenie.

Prócz niedzielnych spotkań i nabożeństwa w siedzibie przy ul. Poczty Gdańskiej 3. W poniedziałek, w malborskim magistracie doszło do spotkania lokalnych liderów AZ Krzysztofa i Małgorzaty Steiner, oraz ich przełożonych Philipa i Caroline James, z przedstawicielami władz miasta. Burmistrzami; Markiem Charzewskim, Janem Tadeuszem Wilkiem oraz Przewodniczącym Rady Arkadiuszem Mroczkowskim .

Istotą tego spotkania było poznanie wzajemnych kierunków działań pomocowych i poszukiwanie punktów wspólnych w których organizacja AZ oraz miasto znalazły zbieżne cele działań i możliwości współpracy.

Philips James w rozmowie zaakcentował, że AZ stawia na stwarzanie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży w środowisku, działania na rzecz pracy z osobami zagrożonymi bezdomnością, skuteczną aktywizacją osób pozostających bez pracy oraz przeciwdziałaniem handlu ludźmi w Europie (podobnie jak fundacje La Strada i Barka). 
- Jesteśmy do wszystkich wymienionych działań przygotowani merytorycznie i logistycznie – podkreślił James.

Krzysztof Hajbowicz

Wydawnictwo Pomorskie - tygodnik Gazeta Malborska też zamieściła ten tekst
http://www.malbork1.pl/artykul/47062/chca-dzialac-na-rzecz-potrzebujacych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz