Gedeonici

Nazwa organizacji pochodzi od słowa Gedeon, które jest imieniem jednego z największych wojowników Izraela. Wsławił się on w szczególny sposób  prowadząc wojnę ze starożytnym ludem - Midianitami. W walce opierał się na czymś więcej niż siła armii, którą dowodził, a mianowicie na mocy duchowej, którą czerpał z wiary. Jego zwycięstwo było wypełnieniem woli Boga, a nie skutkiem oddziaływania siły militarnej. 

Pojawił się w wyznaczonym miejscu i czasie, tylko z trzystoma wybranymi przez Boga wojownikami. Same odgłosy nadciągających żołnierzy Gedeona wystarczyły, by ogromna armia  Midianitów rozpierzchła się w histerycznym popłochu. Posłuszeństwo Bożej woli jest tą cechą charakteru Gedeona, którą cenimy najbardziej i chcemy  naśladować - mówią o sobie -.Naszym celem jest rozpowszechnianie Bożego Słowa, ponieważ samodzielne, bardzo osobiste poznanie Boga przez czytanie Pisma, daje człowiekowi sposobność świadomego wyboru: czy zawierzyć Bogu czy też Go odrzucić.

Słowo Boże jest dla nas źródłem inspiracji do działania w naszych firmach, gdzie staramy się dawać świadectwo uczciwości, pracowitości i skutecznego działania. 

Pieniądze na działalność pozyskiwane są od kościołów różnych denominacji oraz ze składek członkowskich.

Realizujemy w praktyce szczytne ideały ekumeniczne, zbliżając świadomie wierzących chrześcijan różnych wyznań do Boga i do siebie nawzajem poprzez  liczne wspólne spotkania, modlitwy i konkretną pracę dla PANA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz