W co wierzymy?!

Wierzymy:


że Pismo Święte pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione, nieomylne, w pełni wiarygodne oraz że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania;


  • w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
  • w Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, w Jego narodzenie z Marii dziewicy, w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, w Jego boskie cuda, w Jego odkupieńczą śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego osobisty powrót w mocy i chwale;
  • w zbawienie zgubionego i grzesznego człowieka, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę, niezależnie od uczynków, i odrodzenie przez Ducha Świętego;
  • w Ducha Świętego, którego zamieszkanie w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa;
  • w jedność Ducha wszystkich prawdziwie wierzących, Kościół – Ciało Chrystusowe;
  • w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych: zbawionych ku życiu, zgubionych ku potępieniu.  

Jesteśmy wspólnotą chrześcijan, których łączy wiara w tego samego Boga, w te same wartości. Współpracujemy z wszystkimi, którzy myślą i postępują podobnie, którzy kierują się tymi samymi zasadami w codziennym życiu. 

Często łączymy się we wspólnych działaniach ewangelizacyjnych, pomocowych bez względu czy to  zbory Kościoła Bożego w Chrystusie, Kościoła Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego, etc. Takie przedsięwzięcia jak Kościół Uliczny, wspólnota pomocowa Coffee House, ruch Gedeonitów skupia wielu z nas bez względu na przynależność do konkretnego kościoła, wszak jesteśmy jedną wielką rodziną wspólnot ewangelickich. 

Przykładem może być chociażby współpraca w ramach Aliansu Ewangelicznego który Zgromadził przedstawicieli 31 organizacji i Kościołów, m.in.  wśród nich: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie – IFES Polska, Młodzież dla Chrystusa, Misja Pokoleń, Dobro Czynić Misja Charytatywna, TBN Polska, CEF Polska, Global Leadership Summit – Polska, Tydzień Jezusa, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Ruch Chrześcijański Mt28, Kościół Armia Zbawienia w RP, Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska, Stowarzyszenie Peres, Kościół Dobrego Pasterza, Proem, Kościół Chrześcijański. Współdziałamy w wielu obszarach i Żydami Mesjańskimi, i z wieloma wspólnotami Kościoła Rzymskokatolickiego.

Nie jesteśmy żadną sektą, lecz członkami wielkiej rodziny Chrześcijan, Bowiem wiara w Pana Boga nie jest przemijającą modą lub trendem – ale jest sposobem na zbawienie i życie wieczne.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz