sobota, 30 lipca 2016

Razem

Usiedli przy jednym stole i pochylili się nad pragmatyzmem pomagania innym ludziom. Katolicy, protestanci i ludzie zupełnie odmiennych przekonań. Nie było to istotne kto i jaka formacja ale znamienne, że taka różnorodność osób, reprezentująca tak różne sposoby patrzenia na otaczający nas świat - potrafi razem i konstruktywnie wspólnie poszukiwać mądrych rozwiązań. 

Potrafi poszukiwać wspólnie sposobów pomagania współobywatelom miasta. Tym, którzy tej pomocy potrzebują.


W piątek odbyło się Malborskie Forum Pomocowe. Zostały zaproszone formacje religijne, wspólnotowe, stowarzyszenia i instytucje, które się w Malborku zajmują pomocą. Oczywiście nie we wszystkich obszarach. Zdecydowano o jednym, związanym z uzależnieniami.  Zaproszenie zostało w większości przyjęte i tak oto po raz pierwszy w historii miasta usiedli do stołu panelu dyskusyjnego tak różniący się światopoglądowo ludzie. 

Wspólnym mianownikiem było praktyczne niesienie pomocy  innym. W tym wszyscy byli zgodni.

Było to pierwsze spotkanie tego typu, więc obliczone na wzajemne poznanie siebie i sposobów działań w obszarze miasta. Miało wyjaśnić i wyjaśniło wiele mitów, niesłusznych przekonań oraz miało pokazać wielorakość organizacji i instytucji pracujących w mieście na rzecz innych. Niektórzy widzieli się po raz pierwszy, chociaż żyją w tym samym mieście i tylko słyszeli o sobie.
  

Poniżej drukujemy listę uczestników moderowanej dyskusji panelowej, którą sprawnie poprowadzili Dorota Ardziejewska ze Zboru SYLOE oraz Waldemar Klawiński ze stowarzyszenia MC2. W tym samym czasie, kiedy w Skansenie Rzemiosł Różnych Szkoły Łacińskiej debatowano o pomocy, na trawniku obok budynku rozbito namioty. Były namioty Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Ulicznego. Byli tam też przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszyscy wspólnie do dyspozycji mieszkańców miasta.

Uczestnicy zapowiedzieli, że Forum potrzeba kontynuować, zajmować się określonymi problemami. Bez powoływania jakichś dodatkowych ciał, instytucji bowiem narzędzia są i chęć ludzka jest. Trzeba tylko wspólnie działać, robiąc swoje rzetelnie i z sercem.

Na koniec tego artykułu chciałbym podziękować wszystkim za udział w tak ważnym dla organizmu miasta spotkaniu. Podziękować za współpracę i pomoc. 

Jesteśmy wszyscy, nie tylko jeśli chodzi o pomaganie innym, misternym  i delikatnym systemem naczyń połączonych. Gdzie każdy element, nawet najmniejszy, jest ważny i istotny. 

W pomaganiu nie ma możliwości, by jedna instytucja, organizacja czy formacja dała sobie sama radę z problemami. To jest niemożliwe. Nie ma też jakiejś jedynej hipotetycznie najważniejszej instytucji w tym względzie. To też nie możliwe. 
Dopiero wszyscy razem możemy starać się być pragmatycznie skuteczni. I mali, i duzi organizacyjnie. Jesteśmy obywatelami Miasta, jesteśmy u siebie - więc zadziałajmy jak jeden organizm, dla dobra nas samych. To nam się opłaci. To piątkowe spotkanie było dowodem, że można. Nie zmarnujmy tej szansy.


Krzysztof Hajbowicz
Red. Blogu Gazeta Obywatelska 
Autor i Inicjator Malborskiego Forum Pomocowego

Zdjęcia/ nagrania
Michał Ardziejewski

Szanowni Państwo

Chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym w Malborskim Forum Pomocowym, w panelu dyskusyjnym i spotkaniu pod namiotami. 


To dla mnie zaszczyt i wielka radość, że  po raz pierwszy udało się w takim przekroju zgromadzić wielość formacji pomocowych z naszego miasta. Głęboko wierzę, jestem przekonany, że to nie tylko historyczna chwila. Tego bowiem w Malborku do tej pory nie było.  Jestem przekonany, że to piątkowe spotkanie zaowocuje dobrem, konkretami i  przełoży się na pragmatyczne działania w naszym Mieście. Czego Państwu i sobie z całego serca życzę. - Red. Gazety Obywatelskiej Krzysztof HajbowiczNa trawniku przed Szkołą Łacińską spotkania „pod namiotami”
Kościół Uliczny – zawiadywał całością przy Szkole Łacińskiej lider formacji w Malborku  Przemysław Kaczor. Towarzyszyli mu członkowie Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie (Zbór SYLOE)

Kościół Zielonoświątkowy  - Zbór Przyjazny Kościół – Grzegorz Grzenkowicz, Tomasz Kuryga  Coffee House i inni członkowie Zboru.

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień   - Barbara Więckowiak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Patryk Pawłowski

Dyskusja panelowa w Skansenie Rzemiosł Różnych Szkoły Łacińskiej


Moderatorzy


Dorota Ardziejewska – Kościół Boży w Chrystusie (Zbór SYLOE)
Waldemar Klawiński – Stowarzyszenie MC2

Uczestnicy

Andrzej Chilmon przedstawiciel jednej z grup samopomocowych
Pastor Piotr Furgała Kościół Boży w Chrystusie Zbór SYLOE w Malborku
Zbigniew Franz – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Andrzej Krawców  przedstawiciel Kościoła Zielonoświątkowego, lider Coffee House.
Marek Charzewski Burmistrz Miasta Malborka
Marzena Nowakowska - pedagog, socjoterapeutka, konsultant telefonu  zaufania dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin -  Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku
Anna Olkowska - Jacyno  doradca burmistrza ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Małgorzata Robaczek prezes Teen Challenge oddział w Malborku
Maciej Strzyżewski  lider Kościoła Ulicznego
Marta Świta - specjalista psychoterapii uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku
Małgorzata Wojciechowska – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Beata Żaroffe-Preuss Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Malbork


Oraz głos zabrali ponadto 

Andrzej Anuszkiewicz – Ośrodek  Terapii „In Puris”
Iwona Czeszejko – Suchacka  - przedstawicielka jednej z grup samopomocowych
Edyta Raczyńska – przedstawicielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  
Krzysztof Hajbowicz – autor blogu Gazeta Obywatelska, organizator Forum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz