poniedziałek, 25 lipca 2016

Piątek 29 lipca

Malborskie Forum Pomocowe

pod patronatem Burmistrza Miasta Malborka 

29 VII 2016 w godzinach 16.0019.00 w przestrzeni publicznej Szkoły Łacińskiej. To swoiste spotkanie różnych formacji zajmujących się pomaganiem. To czas dla tych, którym  bliska jest duchowa, światopoglądowa,  instytucjonalna idea pomagania innym ludziom. Spotkanie ma charakter otwarty i publiczny. 

Dostępny dla każdego kto chciałby poznać tych, którzy pomagają jak i poszukać pomocy. Uczestniczyć w nim będą np. przedsiębiorstwa dbające o lokalne środowiska i społeczności ADM Czernin, ARCONA; czy organizacje chrześcijańskie Teen Chelenge, Kościół Uliczny. 
Np. przedstawiciele Zboru Chrześcijan Baptystów, Przyjaznego Kościoła Zielonoświątkowego, czy Kościoła Bożego w Chrystusie (Zbór SYLOE) oraz inne stowarzyszenia świeckie i instytucje miejskie, etc. 

Założenie 
Forum to możliwość wzajemnego przekazu doświadczeń, informowania mieszkańców Miasta o tym czym i kim jest dana formacja pomagająca ( m.in. w celu umniejszania mitów, likwidacji stereotypów, i uszczegółowiania nadziei i konkretnych możliwości.) 

Tezy;
Nikomu nie udało się w pojedynkę w danym środowisku rozwiązać problemów pomocowych skutecznie. 
Środowisko – miasto, to system naczyń misternie połączonych i potrzeba wspólnych, mądrych działań wszystkich podmiotów, by być skutecznym w imię każdej idei, jakimi się podpierają, na postumencie czego budują swoje przesłanie.  
Przy okazji takich spotkań  można jednocześnie ewangelizować, edukować  i jednoczyć (tak jak wszystkie zbory deklarują) swoje działania oraz być niesłuchanie użytecznym dla wszystkich podmiotów 
Potrzeba wspólnego uczenia się siebie i o sobie nawzajem oraz odchodzenia od ambicjonalnych (przyziemnych)  przeszkód. 
Tylko współdziałanie wszystkich może dać rezultaty, które deklarowane są w modlitwach, w statutach, oświadczeniach.
Piątek 29 lipca godzina 16.00
W przestrzeni Szkoły Łacińskiej od 15.00 instalują się z namiotami i innymi urządzeniami poszczególne i zadeklarowane  formacje, instytucje i stowarzyszenia. (mogą być to np. stanowiska promocyjne, stoliki, etc.) 
Od godziny 16.00 zaczynają się oficjalnie prezentacje indywidualne, spotkania pod namiotami i wokół. Wstęp wolny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości miasta.
W Skansenie  Rzemiosł Różnych (poziom minus jeden Szkoły Łacińskiej) rozpoczyna się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli zborów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, organizacji i instytucji miasta poświęcona współpracy i poszukiwania dróg wzajemnej skuteczności działań.

Prowadzą ją Dorota Ardziejewska (Zbór „SYLOE” Malbork)  i Waldemar Klawiński (stowarzyszenie  MC2). Oboje mają status moderatorów dyskusji.

Każdy z przedstawicieli ma 4 minuty na przedstawienie swojej formacji oraz ustosunkowanie się do powyżej podanych tez. 
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do zasad porządkujących dyskusję, oraz do wskazań moderatorów  
Dyskusja panelowa jest ogólnie dostępna (wstęp wolny). Uczestnicy panelu będą w pierwszym etapie wymieniać się informacjami, tezami, oraz propozycjami. W drugim będą odpowiadać na pytania widzów, zadane wcześniej z internetu lub sobie nawzajem. Wszystko pod kontrolą moderatorów.

Dyskusja planowana jest na około dwie godziny trzydzieści minut. Będzie rejestrowana. Z uwagi na techniczne sprawy organizacyjne rezygnujemy z elementów dodatkowych t.j mikrowykładów, oraz happeningów pt. „Pierwsza Krajowa Próba Podpalenia Nogatu” i „Międzynarodowy Turniej Bierek”

Telefony kontaktowe
695 776 898 (organizator) e-mail
więcej informacji 

http://gazetaobywatelska.blogspot.com/ blog informacyjny Lokalna Gazeta Obywatelska 

Prosimy wysyłać zapytania, deklaracje uczestnictwa, wsparcie techniczne czy adresy Państwa, które później zamieścimy w blogu oraz w informatorze.

Kościół Uliczny - kontakt z liderem Przemysławem Kaczorem 693 014 685

Teen Chelenge - Coffe Housee Malbork Andrzej Krawcow 510 003 134
Inne adresy, "namiary" wraz z wydrukowanym informatorem otrzymacie Państwo do dyspozycji niebawem po Malborskim Forum Pomocowym.


Zapraszamy do współpracy i do zobaczenia w piątek.  
Krzysztof Hajbowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz