sobota, 24 grudnia 2016

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (rozdział 3, werset 16 z Ewangelii Jana)

Z okazji pamiątki Narodzenia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, życzę Państwu pełni radości, Bożego Pokoju i Jego szczególnej obecności w Waszym życiu osobistym i rodzinnym.
Niech Błogosławieństwo Jezusa towarzyszy nam każdego dnia.

Z wyrazami szacunku
Piotr Furgała   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz