wtorek, 14 czerwca 2016

"Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?"

Kluczowym momentem w życiu każdego członka kościoła jest jego osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem (co Biblia nazywa nowym narodzeniem) oraz wiara w to, że Jezus daje nam darmo (nie za uczynki) przebaczenie grzechów i zbawienie.

Dotyczy to każdego, kto odwraca się od swojego grzechu i oddaje swoje życie w Boże ręce. Naturalnym owocem takiej decyzji jest zmiana sposobu życia: uwolnienie od nałogów, prawidłowe (wolne od złości i nienawiści) relacje z innymi ludźmi itd.

Nieodzowną częścią nawrócenia jest chrzest, który jak czytamy w Piśmie Świętym, jest przyjmowany po świadomym oddaniu swojego życia Bogu, poprzez zanurzenie w wodzie. Osoby które przeżyły nowe narodzenie, akceptują standardy moralne wynikające z nauczania Pana Jezusa, a także przyjęły chrzest wodny, mogą wejść w skład członków Kościoła.

„A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?
Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł:
Wierzę, że Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go" (Dz.Ap.8:36-38).

W niedzielę 12 czerwca 2016 Społeczność Syloe przyjęła do swego grona pięcioro nowo ochrzczonych chrztem wodnym. Oto fotorelacja z niedzielnych uroczystości.
Przybyli na nie zaproszeni Goście katechumenów z różnych wspólnot i wyznań. Byli między innymi wśród Nich czlonkowie Kościoła Zielonoświątkowego, Baptyści, Katolicy, członkowie wspólnoty Armii Zbawienia, i inni, Wszyscy wszak wierzymy w jednego BOGA i On jest naszym Panem.
Chociaż drogi i ścieżki naszej wędrówki są często różne, wielu szuka, poszukuje czasem po swojemu, niemniej cel jest ten sam. Bóg w swojej dobroci dał nam wolną wolę. To nasz sprawdzian i egzamin z bezwarunkowej miłości. Któż z nas nie zna dykteryjki pt. "Jak rozbawić Pana Boga w najprostszy sposób?! Ponoć wystarczy opowiedzieć Jemu o naszych planach, które ...."musimy" zrealizować ...

1 komentarz: