piątek, 14 kwietnia 2017

Wielkanoc 2017

NAJWSPANIALSZA WIADOMOŚĆ – JEZUS ŻYJE

Święty Paweł w Liście do Koryntian napisał: „A jednak Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem tych, którzy umarli” 
1 Kor 15,20. 

Właśnie tą dobrą wiadomością pragnę się dzielić, że Jezus nie pozostał w grobie, lecz powstał z martwych i śmierć już nie ma mocy nad Nim. 

To wydarzenie bardzo dokładnie opisują cztery ewangelie. Przez swoją śmierć na krzyżu i triumfalne zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć, i w ten sposób dał nam dostęp do Boga Ojca, czyż to nie jest cudowne?

Św. Jan w ewangelii napisał: „Kto wierzy w Syna /Jezusa/, ma życie wieczne”.
Moim pragnieniem i modlitwą jest, aby każdy mieszkaniec naszego miasta osobiście poznał Jezusa Chrystusa i doświadczał w swoim życiu Jego mocy zmartwychwstania. 

Jezus już nie wisi na krzyżu, On żyje i pragnie nas zbawić, uzdrawiać, prowadzić i otaczać swoją miłością. O to wszystko możemy Go prosić, a On jest gotowy nam tego udzielać. W tych dniach Wielkiego Tygodnia, szczególnie Wielkiego Piątku i w niedzielę pamiątki  zmartwychwstania Jezusa, znajdźmy czas, by spotkać się z Nim na modlitwie, czytaniu Bożego Słowa, rozmyślaniu, pójdźmy do kościoła, aby mieć komunię z Jezusem i z innymi
wierzącymi.

Życzę wszystkim mieszkańcom Malborka Bożego Błogosławieństwa i Pokoju w tych dniach świąt Wielkiej Nocy. W imieniu Kościoła Bożego w Chrystusie w Malborku
Pastor Piotr Furgała

czwartek, 9 lutego 2017

Sam Childers w Malborku 22 lutego

W lutym 2017 przyjeżdża do Polski z drugą wizytą Amerykanin Sam Childers – bohater hollywoodzkiego filmu „Machine Gun Preacher”  (Kaznodzieja z karabinem). Podczas spotkań Sam Childers opowiada niezwykle przejmującą historię swojego życia oraz jego pracy w Afryce, gdzie z narażeniem życia ratuje dzieci z lokalnych grup terrorystycznych, zapewnia im opiekę, buduje sierocińce itp. Podczas spotkań zbierane są fundusze na jego projekty, które prowadzi i chce rozwijać w Afryce.Sam Childers odwiedził Polskę w lutym 2016 r., występował w programach telewizyjnych, na licznych konferencjach i spotkaniach (m.in. konferencji EXODUS w Ergo Arena w Gdańsku z udziałem kilku tysięcy słuchaczy) i stał się rozpoznawalną postacią w naszym kraju.

Zachęcam do obejrzenia: link do filmu fabularnego przedstawiającego jego historię oraz linki przedstawiające jego obecną pracę w Afryce.

http://www.cda.pl/video/62498fd

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/sam-childers-kaznodzieja-z-karabinem,194654.html

https://www.youtube.com/watch?v=W3KEBhGYC_w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_HDGtgFrd0k&feature=youtu.be

https://vimeo.com/169764199

Zapraszam serdecznie
Pastor Andrzej Robaczek

piątek, 20 stycznia 2017

Koncertowy Koncert

Fenomenalny nastrój, fenomenalni wykonawcy, fenomenalna atmosfera, fenomenalny Zamek w Gniewie i fenomenalni organizatorzy. Fenomenalne entourage. Fenomenalne, wypowiedziane słowa, które (mniemam) trafiały do serca i duszy każdej słuchającej osoby.

To najkrótsza recenzja tego Bożego środowego  zjawiska na Gniewskim Zamczysku. Świetne połączenie talentów muzyków  Piotra Płechy, wykonawcy towarzyszył grający na flecie Bartosz Bobeł i  chóru Cantores Minores pod kierownictwem Izabeli Chyły

A tak piszą o tym lokalne media z Gniewu;

Muzyczna uczta dla duszy
Najpiękniejsze kolędy rozbrzmiały wczoraj, tj. 18 stycznia na zamkowym dziedzińcu. A wszystko to za sprawą urzekającego koncertu w wykonaniu Piotra Płechy, dawnego członka Budki Suflera oraz zespołu TGD, który od ponad dwudziestu lat wykonuje wyłącznie muzykę o charakterze chrześcijańskim w Polsce, jak i za granicą. Artysta nie tylko stworzył niezapomnianą atmosferę, ale również konfrontował słuchaczy z ewangeliczną rzeczywistością opowiadając o swej relacji z Bogiem. Wykonawcy towarzyszył grający na flecie etnicznym Bartosz Bobeł. Tego dnia dla licznie zgromadzonej publiczności gościnnie wystąpił również chór Cantores Minores pod kierownictwem Izabeli Chyły. Koncert ten był prawdziwą ucztą dla duszy. Patronat nad wydarzeniem objęła Burmistrz Miasta i Gminy Gniew. Więcej w lutowym wydaniu Nowin Gniewskich.”
https://www.gniew.pl/1085,styczen?tresc=27833

 krótki film z koncertu  znajdziecie tutaj © Film Zbór SYLOE
niedziela, 15 stycznia 2017

Deklaracja poparcia dla Izraela

"Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę..”
Izajasz 62, 1a

http://fundacjapojednanie.com/deklaracja-poparcia-dla-izraela/

Drodzy Przyjaciele,
Powyżej link do "Deklaracji Poparcia dla Izraela." Jest ona umieszczona, na uruchomionej przed chwilą, stronie internetowej Fundacji Pojednanie. Tekst tej Deklaracji został wręczony Naczelnemu Rabinowi Polski Michaelowi Schudrichowi oraz Pani wiceambasador Ambasady Izraela w Polsce, Ruth Cohen Dar, w czasie "Wiecu Poparcia dla Izraela", w dniu 8 stycznia 2017 roku w Warszawie. Zachęcamy Was i Wasze społeczności do składania podpisów pod tą Deklaracją. Za jakiś czas, z Waszymi podpisami zostanie ona doręczona Ambasadzie Izraela w Polsce oraz Premiera Izraela Netanyahu, Prezydenta Izraela, Reuwena Riwlina, Knessetu.
Niech głos wsparcia dla Izraela będzie słyszalny z Polski.
Pozdrawiam.
Edward Ćwierz. Fundacja Pojednanie.

"W dniu 23 grudnia 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała kolejną rezolucję potępiającą Izrael, żądając natychmiastowego wstrzymania budowy nowych osiedli na terenach Judei i Samarii oraz wschodniej Jerozolimy. Ta krzywdząca, antyizraelska uchwała wzbudza w nas sprzeciw. My, Polacy, poruszeni niesprawiedliwością – wyrażamy swoje poparcie i solidarność z narodem izraelskim.
Państwo Izrael ma prawo zajmować terytorium od rzeki Jordan po Morze Śródziemne!
Państwo Izrael ma prawo do obrony przed tymi, którzy na niego nastają, chcą osłabić i zabrać jego ziemię.
Jerozolima jest miastem niepodzielnym.
Niezmiennie, od tysiącleci stolicą i sercem Izraela!
Rządy państwowe i organizacje międzynarodowe, które kwestionują ten porządek – łamią prawo!
Dlatego dzisiaj stajemy po stronie sprawiedliwości podpisując deklarację wyrażającą nasze poparcie dla Izraela, jego prawa do suwerenności i życia w pokoju.
Podkreślamy z całą mocą, że Państwo Izrael ma historyczne oraz moralne prawo zasiedlać ziemię – która jest jego własnością – bez żadnych ograniczeń"

Wierzący i modlący się!

Jesteśmy w przededniu ważnych wydarzeń, które mogą dramatycznie zmienić sytuację na Bliskim Wschodzie. Po rezolucji z dnia 23 grudnia 2016, w której ONZ kolejny raz potępił Izrael, przychodzi następne wydarzenie, które może stać się nowym ciosem dla Izraela. 15 stycznia 2017 roku, w najbliższą niedzielę w Paryżu odbędzie się Konferencja w sprawie Bliskiego Wschodu. Przedstawiciele 70 (!) narodów opierając się na grudniowej uchwale ONZ-u będą prowadzić dyskusję na temat sytuacji krajów Bliskiego Wschodu, w tym: powrotu Izraela do granic sprzed 1967 roku.  Izrael nie został zaproszony.

Uchwalenie grudniowej rezolucji przez ONZ było możliwe, ponieważ USA nie skorzystały z prawa weta, a jedynie wstrzymały się od głosu. Wydaje się, że decyzje, jakie zostaną podjęte na szczycie w Paryżu przez grupy mediatorów pokojowych złożonych z przedstawicieli USA, Rosji, ONZ i Unii Europejskiej będą kolejnym aktem przeciwko interesom Państwa Izrael.

Wnioskując z ogólnych trendów politycznych, wywierających presję, aby Izrael zrezygnował z obszaru Judei oraz Samarii; jest wysoce prawdopodobne, że powołując się na ideę tworzenia pokoju – Izrael zostanie pozbawiony dużego obszaru swoich ziem; a niepodzielna w Bożej myśli – Jerozolima – doświadczy podziału! Część stolicy Izraela, Wzgórze Świątynne ze ścianą zachodnią (tzw. Mur płaczu) – najważniejsze miejsce dla każdego Żyda, może zostać odebrane Izraelowi i przekazane Arabom. Oczywiście ten proceder dokonywany będzie pod szyldem czynienia pokoju na Bliskim Wschodzie.. jednak równie oczywisty jest fakt, że to tylko pozór, gdyż dla świata arabskiego nie terytoria są przedmiotem sporu, lecz samo istnienie państwa Izrael.

ONZ krytykuje Izrael za osadnictwo w miejscach, które chce przeznaczyć na powstanie w przyszłości niezależnego państwa: Palestyny. Dotychczas Izrael wspierany był przez USA – niestety, w ostatnim czasie władze USA wycofały się z tej pozycji. Rada Bezpieczeństwa wydaje swoje antyizraelskie decyzje bez przeszkód. Na szczytach państw nikt już nie stoi za Izraelem!

Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu najbliższych dni istnieje realne zagrożenie zmiany mapy geopolitycznej świata. Na to wskazują prognozy interpretacji decyzji z nieodległej przeszłości. Już na wtorek 17.01.2017 r. zwołane jest następne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas którego mają być podjęte rezolucje oparte na paryskich debatach. Jak łatwo zauważyć wszystko odbywa się w czasie ostatnich dni urzędowania Baracka Obamy, którego polityka wobec Izraela nie jest przyjazna.
My jednak możemy stanąć na Słowie Boga, któremu wierzymy: „Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora.“ (Ps. 102, 14)

Jako wierzący, stańmy dziś za Izraelem! Mamy taki przywilej, mamy też odpowiedzialność! Z determinacją wołajmy o pokój dla Jerozolimy.. o pokój dla ziemi uroczej.. ziemi obietnicy – kraju Izraela!
Nauczeni przez Jezusa Mesjasza modlitwy do Boga Ojca Naszego – by Jego wola stała się na ziemi tak, jak jest w niebie wołajmy:
o obecność Ducha Świętego w miejscach debat
o bojaźń Bożą wśród obecnych delegatów na konferencji w Paryżu
o objawienie prawdy i posłuszeństwo Bogu w podejmowanych uchwałach.

Bądźmy głosem, który proklamuje Boże dzieła na świecie! Bożą wolę i myśl!
Wobec decyzji narodów, przeciwnych Izraelowi wyznajmy słowa Wiekuistego.. który wszystko ma w swoich rękach: Każdego tygodnia naród żydowski czyta w swoich synagogach ustalony wcześniej fragment Tory. Dziś i jutro będzie rozważany ostatni rozdział z  I Księgi Mojżeszowej; gdzie napisane jest między innymi: „Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przemawiał do ich serca.“ (I Mojż. 50, 20-21).

Podobne słowa wypowiada prorok Izajasz: „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mówcie do serca Jeruzalemu, że dopełniła się jego niewola...“ (Iz. 40,1)

Nasze modlitwy mają szanse zmieniać świat. Jesteśmy ludem wpływu z powodu Ojca w Niebie. Inne zadania będziemy mieli po 17 stycznia. Zatem, dziś nie zwlekajmy, przystąpmy do Tronu, wołajmy!


                                                              Viola Szczepocka
i przyjaciele Izraela z Polski
Kraków, 13.01.2017 r.

środa, 11 stycznia 2017

Kościół Boży w Chrystusie - Zbór SYLOE w Malborku informuje, że spotkania dla osób potrzebujących, bezdomnych w ramach Kościoła Ulicznego  odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Najbliższe spotkanie w sobotę 14 stycznia o godzinie 16.00 pod Basztą Garncarską. Będzie gorąca, pożywna zupa i ciepłe napoje, będą ludzie chcący pomagać. Każdy może przejść bez obaw, bez jakichkolwiek zobowiązań; zarówno potrzebujący jak i osoby chcące pomagać. Pamiętajcie już dwa razy w miesiącu poczynając od tej soboty, na parkingu przy ulicy Piłsudskiego, przy Baszcie Garncarskiej. Kolejne w ostatni piątek miesiąca 27.01.br także od 16.00
KH


sobota, 24 grudnia 2016

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (rozdział 3, werset 16 z Ewangelii Jana)

Z okazji pamiątki Narodzenia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, życzę Państwu pełni radości, Bożego Pokoju i Jego szczególnej obecności w Waszym życiu osobistym i rodzinnym.
Niech Błogosławieństwo Jezusa towarzyszy nam każdego dnia.

Z wyrazami szacunku
Piotr Furgała   

wtorek, 15 listopada 2016

Międzynarodowy dzień modlitwy za prześladowanych Chrześcijan

Kiedy idziesz na ulicę, głosisz z uśmiechem słowo, mówisz innym że Bóg ich kocha, rozdajesz „gedeonitki” i nic prawnie Ci za to nie grozi. Gdy idziesz na ulicę i głosisz Słowo Boże, częstujesz zupą, uśmiechem i błogosławieństwem mówiąc wszystkim, że jesteś z Kościoła Ulicznego, pomyśl w ilu krajach byłoby to niemożliwe.

W pierwszej chwili przyszłoby Tobie do głowy że chodzi o kraje islamskie, gdzie islam jest religią państwową, a apostazja czyli porzucenie wiary w  Islamie oznacza śmierć, oznacza wyrok sankcjonowany przez prawo państwowe.

Modliliśmy się niedawno z prześladowanych chrześcijan. Oglądaliśmy szeroki pas globu oznaczony rdzawym kolorem, w granicach którego teoretyczni i praktycznie chrześcijanie muszą ukrywać swoje wyznanie, wiarę, przynależność, oddanie życia Panu Jezusowi. 


Pas Północnej Afryki, Bliski Wschód  i Dalej kraje wschodu kalifatów, krajów muzułmańskich  przez Afganistan Pakistan i wdzierający się w prastarą kulturę Indii, dalej Chiny… i tak można byłoby wymieniać….

W tamtych obszarach bycie chrześcijaninem z zewnątrz jest już natury niebezpieczne, a co dopiero bycie rodowitym mieszkańcem tamtych krajów i być Chrześcijaninem.
Ale to nie o tym ta opowieść, i moje zadziwienie światem. To opowieść na kiedy indziej. 

Ja chcę pokazać, że  w miejscach zupełnie wydawałoby się nam bliskich cywilizacyjnie, kulturowo … mamy świat i prawo, które nawet do głowy, by nam nie wcisnęło pomysłu - iż tak może być.


Piszę tu Kanadzie.

Mój przyjaciel Kazimierz, świeżo upieczony emeryt nauczyciel, powracający z długiego wojażu  po pólnocy Ameryki Północnej potwierdził w rozmowach i w e-mailach, że …. tam… tak jest!


Na dowód swego, mojego zadziwienia i jeszcze gorętszych myśli i zaskoczeń światem, dziwnym światem,  przedstawiam film z sieci YouTube o tym właśnie zjawisku. 

Zerknijcie i dodajcie do tego co usłyszeliście w niedzielnym słowie Pastora Furgały, w modlitwach, które wypowiadaliśmy w cichości serca, i głośno słowami. 

Dodajcie i pochylcie się w refleksji, dziękując Bogu, że tu w Polsce, możemy i wielbić Pana. Mówić o Nim głośno innym ludziom. Że  nie ponosimy żadnych prawnych konsekwencji z takiego postepowania płynących.  

Pomyślmy i podziękujmy. Myślę tu o naszych Gedeonitach, o ludziach związanych z Kościołem Ulicznym czy innymi organizacjami Chrześcijańskimi głoszącymi i ewangelizującymi na ulicach.
Mikrob
i
nnych informacji dowiesz się pod adresem poniżej - kliknij go